องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


วันที่่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่่ตำบลหนองน้ำใส เพื่อหารือการดำเนินงานของ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพภา


วันที่่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่่ตำบลหนองน้ำใส เพื่อหารือการดำเนินงานของ คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพภาพระดับตำบลหนองน้ำใส ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนำ้ใส