องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
 


กิจกรรม 5 ส. อบต.หนองน้ำใส


วันที่่่ 17 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ดำเนินจัดกิจกรรม 5 ส. โดยเจ้าหน้าที่่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ได้ร่วมกันดำเนินการทำกิจกรรม ทำความสะอาดในหน่วยงาน จัดระเบียบภายในหน่วยงาน ตามหลัก 5 ส. สะสาง สะดวงก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย