องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว : www.nong-namsai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่สำรวจความต้องการถังขยะ ม.5 และ ม.7 ณ วัดซับนกแก้ว หมู่ที่5


เจ้าหน้าที่ อบต.หนองน้ำใส ได้ลงพื้นที่สำรวจความต้องการถังขยะ หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 7 ณ วัดซับนกแก้ว หมู่ที่ 5 วันที่ 21 มกราคม 2564