วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ต.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2563 ประจำปีการศึกษา 2563 นมโคพร้อมดื่มขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร นมพลาสเจอร์ไรส์และนมยูเอชที รสจืด จำนวน 61 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อซื้อวัสดุในการฝึกอบรมตามโครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อยางมะตอยผสมสำเร็จรูป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมตามโครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อเสียงตามสายพร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการรณรงค์แยกก่อนทิ้ง ท้องถิ่นสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างเหมาทำอาหารและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่มตามโครงการ 1 อปท. 1 ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 50 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง