วันที่
ชื่อเรื่อง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) สี ยี่ห้อ samsung รุ่น CLX-9301 NAหมายเลขครุภัณฑ์ 417 59 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 420 55 0008 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลถวายพระพรชัยมงคล ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขนาด 3.5 x5.5 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2562 ประจำปีการศึกษา 2562 (เปิดเทอม)จำนวน 28 วัน นมโคพร้อมดื่มขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร นมพลาสเจอร์ไรส์ รสจืด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมาค่าเช่าพาหนะรับ - ส่ง มวลชน ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 จำนวน 33 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่ม ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 315 x 60 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง