วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ Fuji Xerox รุ่น P115W (สีดำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ย. 2561
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กข 5727 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ย. 2561
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กจ 1682 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2561
ซื้อหมึกเครื่องปริ๊นเตอร์ Fuji Xerox รุ่น M305 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ร่วมกับอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อยางรถยนต์ส่วนกลางพร้อมติดตั้ง ทะเบียน กจ 1682 สระแก้ว จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2561
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. ภาคเรียนที่ 1/2561 ( ปิดเทอม ) ประจำปีการศึกษา 2561 จำนวน 26 วัน นมโคพร้อมดื่มขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด นมยูเอชที (ชนิดกล่อง) จำนวน 16,458 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ (เร่งด่วน) หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ (เร่งด่วน) หมู่ที่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2561
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ (เร่งด่วน) หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง