วันที่
ชื่อเรื่อง
24  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางทะเบียน กข 5727 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร รหัสครุภัณฑ์ 417-59-0004 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  พ.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว-ดำ Fuji Xefox p-115w จำนวน 3 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ Fuji Xerox DocuCentre S2110 จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2563
จ้างโครงการเสริมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง