วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  เม.ย. 2563
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีจำกัดแมลงและยุงลายตัวแก่ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มี.ค. 2563
ซื้ออุปกรณ์ในการทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างโครงการ โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ส หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
จ้างโครงการขุดวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถและซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-2752 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ก.พ. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) สพฐ. ภาคเรียนที่ 2/2562 (ปิดเทอม) ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 57 วัน นมโคพร้อมดื่มขนาดบรรจุ 200 มิลลิลิตร รสจืด นมยูเอชที (ชนิดกล่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง