วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2562
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน 1,150 ถุง และยาง Tack coat จำนวน 2 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2562
จ้างเหมาปริ้นเอกสารขนาด A3 ขาว-ดำ และถ่ายเอกสารแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
จ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองน้ำใส หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อเลี้ยงรับรองผู้เข้าร่วมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส. ที่ทุกภาคส่วนเข้าร่วม(ครั้งที่2) ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 จำนวน 150 คนๆละ 50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2562
จ้างเหมาเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและต่อโมเมนเนมเว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2562
จ้างเหมาทำอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๑๐๐ คนๆล่ะ ๑๑๐ บาท ตามโครงการหมู่บ้านชุมชนสะอาด ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง