องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 

  กิจกรรมเราทำดีด้วยหัวใจ กำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพื...
  วันที่่ 18 กรกฎาคม 2565 นายกและคณะ ลงพืั้นที่่มอบถ...
  ประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

 
0:16 / 3:12 ตอนที่ 4 ตัวอย่างประเด็นปัญหาการจัดเก็บภาษีป้าย
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2558
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  27160
โทรศัพท์ 0-3724-7137 / โทรสาร 0-3724-7136
E-mail : admin@nong-namsai.go.th

© copyright 2022 design by Timesmediawebdesign