วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาจัดทำพานพุ่มดอกไม้สดการจัดกิจกรรมวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ธ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) เปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ วันทำการ นมโคพร้อมดื่มขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร นมยูเอชที รสจืด จำนวน ๑๑,๔๙๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาตรวจเช็คซ่อมแซมรถบรรทุกกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 81-7718 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างเหมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถบรรทุกขยะ 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย เลขทะเบียน 81-1852 สระแก้ว ของ อบต.หนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการศึกษาการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุโครงการศึกษาการเรียนรู้และเผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji xerox DocuCentre S๒๑๑๐ หมายเลขครุภัณฑ์ 417-62-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างโครงการซ่อมแซมศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง