วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างเหมาซ่อมแซมไดร์ชาร์จรถบรรทุกน้ำขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ทะเบียน 81-2752 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินเสริมลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก ตำบลหนองน้ำใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง