องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หนังสือ ส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 20 เม.ย. 2565 ]3
2 รายงานประมาณรายการรับประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]114
3 รายงานประมาณการรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 26 มี.ค. 2564 ]106
4 รายงานการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]374
5 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรับ [ 30 ก.ย. 2561 ]336
6 บันทึก กองช่าง เรื่อง การส่งแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 4 [ 27 ก.ย. 2561 ]258
7 บันทึก กองคลัง เรื่อง การรายงานการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 4 [ 27 ก.ย. 2561 ]264
8 บันทึก กองการศึกษา เรื่อง การส่งแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 [ 26 ก.ย. 2561 ]258
9 บันทึก สำนักปลัด เรื่อง การส่งแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาที่ 4 [ 25 ก.ย. 2561 ]273
10 บันทึกกองคลัง เรื่อ่ง รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 [ 5 ก.ค. 2561 ]269
11 บันทึกกองการศึกษา เรื่อง การส่งแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 [ 29 มิ.ย. 2561 ]254
12 บันทึก สำนักปลัด เรือ่ง การส่งแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 [ 27 มิ.ย. 2561 ]252
13 รายงานการจ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน [ 30 เม.ย. 2561 ]354
14 บันทึก กองคลัง เรื่อง รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 [ 3 เม.ย. 2561 ]240
15 บันทึก กองการศึกษา เรื่อง การส่งแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 [ 28 มี.ค. 2561 ]230
16 บันทึก กองช่าง เรื่อง การส่งแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 2 [ 27 มี.ค. 2561 ]223
17 บันทึก สำนักปลัดเรื่อง การส่งแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 [ 26 มี.ค. 2561 ]238
18 บันทึก กองคลัง เรื่อง รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 [ 4 ม.ค. 2561 ]235
19 บันทึก กองการศึกษา เรื่อง การส่งแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 1 [ 28 ธ.ค. 2560 ]241
20 บันทึก กองช่าง เรื่อง การส่งแผนการใช้จ่ายเงินประจำไตรมาสที่ 1 [ 26 ธ.ค. 2560 ]222
 
หน้า 1|2