องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 310 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการสอบ (ภาค ก, ข, ค) เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) [ 30 พ.ย. 2566 ]11
2 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) [ 30 พ.ย. 2566 ]6
3 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 30 พ.ย. 2566 ]2
4 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ [ 30 พ.ย. 2566 ]1
5 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 30 พ.ย. 2566 ]1
6 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างประเภคพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) [ 24 พ.ย. 2566 ]3
7 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ และ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 24 พ.ย. 2566 ]15
8 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ย. 2566 ]5
9 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" [ 23 พ.ย. 2566 ]1
10 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]2
11 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่1) [ 8 พ.ย. 2566 ]0
12 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 ต.ค. 2566 ]11
13 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับอปท [ 11 ต.ค. 2566 ]411
14 แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับอปท (เพิ่มเติม) มิติที่ 1 ด้านประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดที่ 6 [ 11 ต.ค. 2566 ]23
15 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]11
16 ประกาศ เรื่อง การจัดทำแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ต.ค. 2566 ]10
17 ประกาศ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) (รอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]9
18 ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ในระดับดีเด่น (ครั้งที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]8
19 ประกาศ เรื่อง นโยบายการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]10
20 ประกาศ เรื่อง การกำหนดการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 2 ต.ค. 2566 ]9
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16