องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 240 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างประจำปี พ.ศ. 2565 [ 25 พ.ค. 2565 ]37
2 ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) [ 20 เม.ย. 2565 ]47
3 ประชาสัมพันธ์การแจกถุงยังชีพ [ 5 เม.ย. 2565 ]44
4 หนังสือ สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว สาขาอรัญประเทศ เรื่อง ขอความร่วมมือปิดประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 5 เม.ย. 2565 ]40
5 ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่่เพื่อฉีดยาฆ่าเชื้อในพื้นที่่่ ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด 19 [ 22 มี.ค. 2565 ]49
6 คำสั่ง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 10 มี.ค. 2565 ]50
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 7 มี.ค. 2565 ]56
8 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป และพนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652 [ 2 ก.พ. 2565 ]86
9 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน [ 18 ม.ค. 2565 ]69
10 การประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภา และ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 22 ต.ค. 2564 ]102
11 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล [ 12 ต.ค. 2564 ]98
12 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA ) ประจำปี 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]84
13 หนังสือ ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรม [ 4 ต.ค. 2564 ]90
14 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน [ 27 ก.ย. 2564 ]103
15 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ตำแหน่ง คนงาน [ 27 ก.ย. 2564 ]96
16 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 27 ก.ย. 2564 ]92
17 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่ง คนงาน (สำนักปลัด) [ 20 ก.ย. 2564 ]96
18 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบตำแหน่ง ผู้ชวยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน (สำนักปลัด) [ 20 ก.ย. 2564 ]99
19 หนังสือขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศการขอรับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน [ 10 ก.ย. 2564 ]90
20 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จังหวัดสระแก้ว [ 10 ก.ย. 2564 ]90
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12