องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 273 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว เรื่อง กำหนดระยะเวลาให้ทายาทของเกษตรกรยื่นคำขอรับการจัดสรรที่ดินแทนที่ภายใน เวลา 1 ปี [ 18 พ.ค. 2566 ]7
2 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 18 เม.ย. 2566 ]5
3 ประกาศยกย่องชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 29 มี.ค. 2566 ]10
4 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักงานงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระแก้ว เรื่อง การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน กรณีภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูงพบร่องรอยการลักลอบขุดหน้าดิน [ 27 มี.ค. 2566 ]6
5 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]3
6 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]10
7 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง [ 7 ก.พ. 2566 ]12
8 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงที่มีช้างป่าอาศัยหรือหากิน [ 2 ก.พ. 2566 ]8
9 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายประชาสัมพันธ์โครงการ [ 19 ม.ค. 2566 ]9
10 ขอเชิญเข้าร่วมงานโครงการรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ม.ค. 2566 ]10
11 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกภาคสนามของกองพันหหารราบที่่ 2 กรมทหารราบที่่ 12 รักษาพระองค์ [ 7 ธ.ค. 2565 ]14
12 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]25
13 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 14 พ.ย. 2565 ]19
14 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [ 14 พ.ย. 2565 ]18
15 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) [ 14 พ.ย. 2565 ]16
16 ขอประชาสัมพันธ์โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ปีการศึกษา 2566 (โครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่ 4) [ 14 พ.ย. 2565 ]15
17 ขอเชิญร่วมหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลือนที่่ และหน่วยบริการ อบต.ยิ้ม เคลื่อนที่่ วันที่่่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดบ้านเนินสะอาด [ 10 พ.ย. 2565 ]16
18 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 3 พ.ย. 2565 ]25
19 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 พ.ย. 2565 ]24
20 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 พ.ย. 2565 ]12
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14