องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 321 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานจากสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 14 พ.ค. 2567 ]5
2 ประกาศ รายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 24 เม.ย. 2567 ]11
3 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ) [ 24 เม.ย. 2567 ]7
4 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ ระเบียบหลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ (ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ) [ 24 เม.ย. 2567 ]5
5 ประกาศ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอัคคีภัย [ 2 เม.ย. 2567 ]8
6 ประกาศใช้ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2567 [ 20 มี.ค. 2567 ]7
7 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานนส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานเพื่อเปลี่ยนสายงาน ประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 14 มี.ค. 2567 ]13
8 ขอเชิญร่วมโครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข ประจำปี 2567 [ 7 มี.ค. 2567 ]9
9 ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลสายผู้บริหาร [ 5 มี.ค. 2567 ]14
10 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร [ 5 มี.ค. 2567 ]14
11 ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการสอบ (ภาค ก, ข, ค) เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) [ 30 พ.ย. 2566 ]43
12 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) [ 30 พ.ย. 2566 ]24
13 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 30 พ.ย. 2566 ]10
14 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ [ 30 พ.ย. 2566 ]10
15 ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 30 พ.ย. 2566 ]10
16 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้างประเภคพนักงานจ้างตามภารกิจ (ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) [ 24 พ.ย. 2566 ]14
17 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ และ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป) [ 24 พ.ย. 2566 ]23
18 ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ย. 2566 ]13
19 ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก "เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย" [ 23 พ.ย. 2566 ]12
20 ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 20 พ.ย. 2566 ]11
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17