องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 263 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การฝึกภาคสนามของกองพันหหารราบที่่ 2 กรมทหารราบที่่ 12 รักษาพระองค์ [ 7 ธ.ค. 2565 ]1
2 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 14 พ.ย. 2565 ]18
3 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ [ 14 พ.ย. 2565 ]11
4 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ [ 14 พ.ย. 2565 ]12
5 ประกาศ การขึ้นบัญชีรายชื่อและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถบรรทุกขยะ) [ 14 พ.ย. 2565 ]10
6 ขอประชาสัมพันธ์โครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน ปีการศึกษา 2566 (โครงการครูรัก(ษ์) ถิ่น รุ่นที่ 4) [ 14 พ.ย. 2565 ]10
7 ขอเชิญร่วมหน่วยบริการอำเภอยิ้ม..เคลือนที่่ และหน่วยบริการ อบต.ยิ้ม เคลื่อนที่่ วันที่่่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ วัดบ้านเนินสะอาด [ 10 พ.ย. 2565 ]8
8 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเป็นพนักงานจ้างประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 3 พ.ย. 2565 ]16
9 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 พ.ย. 2565 ]16
10 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 พ.ย. 2565 ]5
11 ขอความร่วมมือจัดส่งกระทงแะลนางนพมาศ เข้าร่วมโครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 1 พ.ย. 2565 ]21
12 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 ต.ค. 2565 ]20
13 ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2565 ]18
14 ประกาศ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]57
15 ประกาศ การจัดแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2566 [ 11 ต.ค. 2565 ]16
16 ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 3 ต.ค. 2565 ]15
17 ประกาศ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่่ 1 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 30 ก.ย. 2565 ]29
18 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]22
19 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]23
20 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 [ 16 ก.ย. 2565 ]39
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14