องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง(สขร.1)
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 สขร. 1 [ 1 ก.ย. 2565 ]37
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 สขร. 1 [ 1 ส.ค. 2565 ]35
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 สขร. 1 [ 1 ก.ค. 2565 ]36
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2565 สขร. 1 [ 1 มิ.ย. 2565 ]35
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2565 สขร. 1 [ 2 พ.ค. 2565 ]36
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 สขร. 1 [ 4 เม.ย. 2565 ]92
7 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565 สขร. 1 [ 4 เม.ย. 2565 ]35
8 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 สขร. 1 [ 3 มี.ค. 2565 ]80
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 สขร. 1 [ 2 ก.พ. 2565 ]91
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 สขร. 1 [ 7 ม.ค. 2565 ]94
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 สขร. 1 [ 3 ธ.ค. 2564 ]93
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564 (สขร.1) [ 1 พ.ย. 2564 ]96
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]141
14 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 สขร. 1 [ 1 ก.ย. 2564 ]140
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฏาคม 2564 สขร. 1 [ 2 ส.ค. 2564 ]147
16 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2564 สขร. 1 [ 1 ก.ค. 2564 ]145
17 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2564 สขร. 1 [ 2 มิ.ย. 2564 ]146
18 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2564 สขร. 1 [ 3 พ.ค. 2564 ]149
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564 สขร. 1 [ 2 เม.ย. 2564 ]169
20 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 สขร. 1 [ 3 มี.ค. 2564 ]158
 
หน้า 1|2