องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 7 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรือง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง จากกรมธนารักษ์เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566 [ 3 มี.ค. 2566 ]9
2 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 2 พ.ย. 2565 ]32
3 หนังสือ แจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 8 เม.ย. 2565 ]88
4 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 10 ก.ย. 2563 ]176
5 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลกสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสตามพระราชบัญญัติภาษีสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 [ 11 ก.พ. 2563 ]299
6 จดหมายข่าว [ 9 มิ.ย. 2559 ]549
7 คู่มือประชาชน สำหรับการชำระภาษีท้องถิ่น [ 4 ม.ค. 2559 ]2162