องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ราคาากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (จากโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว) ถึงเขตตำบลหันทราย หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส [ 10 มี.ค. 2565 ]98
2 ราคาากลาง โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง (จากโรงเรียนบ้านซับนกแก้ว) ถึงเขตตำบลหันทราย หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส [ 10 มี.ค. 2565 ]99
3 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ อบต.หนองน้ำใส [ 23 พ.ย. 2564 ]131
4 ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ฯลฯ จำนวน 1 คัน [ 24 พ.ค. 2564 ]154
5 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่่ 5 บ้านซับนกแก้ว งบประมาณ 700,000 บาท [ 30 เม.ย. 2564 ]152
6 ราคากลางโครงการปรับปรุงหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนำ้ใส [ 21 มี.ค. 2561 ]449
7 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ม. 6 ตำบลหนองนำ้ใส [ 28 ก.พ. 2561 ]454
8 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส [ 13 ก.พ. 2561 ]503
9 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านซับนำ้บุ้น ตำบลหนองน้ำใส [ 12 ก.พ. 2561 ]530
10 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส [ 9 ก.พ. 2561 ]468
11 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส [ 29 ม.ค. 2561 ]455
12 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส [ 4 ม.ค. 2561 ]461
13 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส [ 25 ธ.ค. 2560 ]473
14 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส [ 20 ธ.ค. 2560 ]441
15 ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส หมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก ตำบลหนองน้ำใส [ 18 ธ.ค. 2560 ]528
16 ราคากลางโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก ตำบลหนองน้ำใส [ 4 ธ.ค. 2560 ]415
17 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส [ 4 ธ.ค. 2560 ]394
18 ราคากลางโครงการเสริมลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส [ 1 พ.ย. 2560 ]379
19 ราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วรอบอบต. รั้วด้านหน้าประตูเข้า – ออก ที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส หมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก ตำบลหนองน้ำใส [ 26 ก.ย. 2560 ]440
20 ราคากลางโครงการเสริมลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 บ้านท่าพระจันทร์ ตำบลหนองน้ำใส [ 6 ก.ย. 2560 ]433
 
หน้า 1|2|3|4|5