องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส [ 1 ก.ย. 2560 ]357
22 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก ตำบลหนองน้ำใส [ 18 ส.ค. 2560 ]349
23 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านซับน้ำบุ้น ตำบลหนองน้ำใส [ 18 ส.ค. 2560 ]368
24 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 2 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส [ 18 ส.ค. 2560 ]331
25 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส [ 24 ก.ค. 2560 ]362
26 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส [ 24 ก.ค. 2560 ]369
27 ราคากลางโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส [ 11 ก.ค. 2560 ]461
28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส จากบ้านนางไหล - บ้านนายสมร [ 27 มิ.ย. 2560 ]372
29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส ตำบลหนองน้ำใส จากบ้านนายชาญชัย - บ้านนายทองสุข [ 27 มิ.ย. 2560 ]358
30 ราคากลางโครงการวางท่อระบายน้ำ ม 3 บ้านหนองนำ้ใส [ 19 มิ.ย. 2560 ]351
31 ราคากลางโครงการปรับปรุงที่สาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส [ 14 มิ.ย. 2560 ]376
32 ราคากลางโครงการขุดร่องระบายน้ำพร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำใส (เร่งด่วน) ตำบลหนองน้ำใส [ 23 พ.ค. 2560 ]356
33 ราคากลางโครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส [ 23 พ.ค. 2560 ]375
34 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านทางโค้ง ตำบลหนองน้ำใส [ 15 พ.ค. 2560 ]341
35 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 1 บ้านหนองเรือ ตำบลหนองน้ำใส [ 15 พ.ค. 2560 ]353
36 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ม. 2 ตำบลหนองนำ้ใส [ 2 พ.ค. 2560 ]361
37 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ม. 3 ตำบลหนองนำ้ใส [ 2 พ.ค. 2560 ]355
38 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 10 บ้านเนินเหล่า ตำบลหนองน้ำใส [ 2 พ.ค. 2560 ]383
39 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล ม. 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองนำ้ใส [ 3 เม.ย. 2560 ]363
40 ราคากลางโครงการปรับปรุงที่สาธารณะ หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส [ 6 มี.ค. 2560 ]361
 
|1หน้า 2|3|4|5