องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 92 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 2 สาย หมู่ที่ 7 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]389
82 โครงการก่อสร้างถนนดินเสริมลูกรังเพื่อการเกษตร จากสวนนายวินัย – สวนนาย แสง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]340
83 โครงการขุดลอกสระสาธารณะ ด้านหลังเมรุสำนักสงฆ์ท่าพระจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]365
84 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 2 สาย สายที่ ๑ จากสวน ปาล์ม - สวนนายทองอาน ถาวรสุข สายที่ 2 จากสวนปาล์ม - สวนนายแสง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]381
85 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 4 สาย หมู่ที่ 10 ตำบล หนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]368
86 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนอง น้ำใส จากข้างเมรุวัดซับนกแก้ว – เขตตำบลช่องกุ่ม [ 30 พ.ย. 542 ]404
87 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนคอนกรีตเดิม – ถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]376
88 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสิทธิชัย – บ้านนาย วรรณ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]373
89 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายจำลอง – บ้านนายสมญา หมู่ที่ 10 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]366
90 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง – บ้านนายคำผาง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]348
91 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางอุไรวรรณ – บ้านนาย จำเนียน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]362
92 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านซับเม็ก ตำบลหนองน้ำใส [ 30 พ.ย. 542 ]396
 
|1|2|3|4หน้า 5