องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
รายงานผลการตรวจสอบ การรับ-การจ่ายพัสดุ ประจำปี


รายงานผลการตรวจสอบ การรับ-การจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการตรวจสอบ การรับ-การจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ส่ง ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

    เอกสารประกอบ

รายงานผลการตรวจสอบ การรับ-การจ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส่ง ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส