องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน


กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณ รายจ่าย เดือนตุลาคม ถึง มีนาคม ปีงบประมาณ 2564

    เอกสารประกอบ

กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส