องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน

    รายละเอียดข่าว

การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 
1.  โครงการ ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย มีระบบสัญญาณไฟต่างๆตามกรมการขนส่งทางบกกำหนดตัวรถและอุปกรณ์ทุกชนิด เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน / หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส 
2. วงเงินงบประมาณที่่่ได้รับจัดสรร 2,400,000 บาท (สองล้านสี่แสนบาทถ้วน)

    เอกสารประกอบ

ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี จำนวน 1 คัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส