องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่่ 5 บ้านซับนกแก้ว งบประมาณ 700,000 บาท

    รายละเอียดข่าว

ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่่ 5 บ้านซับนกแก้ว ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว  หน่วยงาน เจ้าของโครงการ วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสร 700,000 บาท 

    เอกสารประกอบ

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำหมู่ที่่ 5 บ้านซับนกแก้ว งบประมาณ 700,000 บาท
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 เม.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส