องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่่ 1 (เดือนตุลาคท พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)

    เอกสารประกอบ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่่ 1 (เดือนตุลาคท พ.ศ.2562 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2562)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ธ.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส