องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่่ 2 (เดือนมกราคมพ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2563)

    เอกสารประกอบ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯประจำไตรมาสที่่ 2 (เดือนมกราคมพ.ศ.2563 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส