องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี


ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้งหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)

    เอกสารประกอบ

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้งหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่่ 4 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2563)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส