องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
รายงานผลการตรวจสอบ การรับ-การจ่ายพัสดุ ประจำปี


ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส