องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ประกาศสอบราคา


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง – หน้าบ้านนายเปิ่ลยา หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส และ2. โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับนกแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากถนนลาดยาง – หน้าบ้านนายเปิ่ลยา หมู่ที่ 6 บ้านเนินสะอาด ตำบลหนองน้ำใส และ2. โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซับนกแก้ว หมู่ที่ 5 บ้านซับนกแก้ว
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 พ.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส