องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศสอราคาจ้าง

    รายละเอียดข่าว

โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบหอถังสูงรูปทรงแชมเปญ บ้านซับเม็ก หมู่ที่ 4 
ตำบลหนองน้ำใส โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด  6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 100  เมตร พร้อมอุปกรณ์ (บ่อปิด) ก่อสร้างหอถังสูงรูปทรงแชมเปญ  ขนาดความจุ  12  ลบ.ม.  สูง  12  เมตร  พร้อมฐานรับถังเก็บน้ำและถังกรองสนิมเหล็กขนาดกรองได้ 30 แกลลอน/นาที พร้อมฐานรับถังกรองสนิมเหล็กและติดตั้งระบบประปา พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน  ๑  ป้าย รายละเอียดตามที่องค์การบริหารส่วนหนองน้ำใสกำหนด  ราคากลางในการก่อสร้างครั้งนี้ 627,0๐๐.- บาท (หกแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

    เอกสารประกอบ

ประกาศสอราคาจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ต.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส