องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]20
2 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]19
3 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]19
4 รายงานผลดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน (ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 - เดือนกันยายน 2565) [ 28 ต.ค. 2565 ]20
5 ประกาศ เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]138
6 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 6 ม.ค. 2565 ]129
7 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 5 ม.ค. 2564 ]183
8 รายงานผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 29 ธ.ค. 2563 ]191