องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คุ่มือประชาชน เรื่องการขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 21 มิ.ย. 2561 ]165
2 คู่มือประชาชน เรื่องการแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 มิ.ย. 2561 ]159
3 คู่มือประชาชน เรื่องการแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 21 มิ.ย. 2561 ]158
4 คู่มือประชาชน เรื่องการขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 มิ.ย. 2561 ]160
5 คู่มือประชาชน เรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพานิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคคลธรรมดา [ 21 มิ.ย. 2561 ]162
6 คู่มือประชาชน เรื่องการจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบคคลธรรมดา [ 21 มิ.ย. 2561 ]164
7 คู่มือประชาชน เรื่องการรับชำระภาษีป้าย [ 21 มิ.ย. 2561 ]166
8 คู่มือประชาชน เรื่องการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 21 มิ.ย. 2561 ]163
9 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 21 มิ.ย. 2561 ]160
10 คู่มือสำหรับประชาชน เรื่องการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 21 มิ.ย. 2561 ]152