องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการฝึกอบรมอาสามัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]138
2 โครงการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติปีการศึกษา 2563 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองเรือ [ 30 ต.ค. 2563 ]134
3 โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เ้รียนโดยการเรียนรู้นอกสถานที่่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้วประจำปีการศึกษา 2563 [ 12 ต.ค. 2563 ]131
4 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภพาผู้บริหาร สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]138
5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดติดเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 ในการจัดทำหน้ากาก ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]135
6 โครงการจัดทำธนาคารน้ำใต้ดิน ขององค์การบริหารส่วนตำลหนองน้ำใส ประจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2563 ]142
7 โครงการห้องน้ำสะอาด ประจำปี 2563 [ 21 ก.ย. 2563 ]135
8 โครงการ รณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง ท้องถิ่นสะอาด" ประจำปี 2563 [ 18 ก.ย. 2563 ]143
9 โครงการปลูกต้นไม้ป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ของตำบลหนองน้ำใส ประจำปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]142
10 โครงการ 1 อปท. 1 ถนนใส่ใจสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2563 [ 14 ก.ย. 2563 ]134
11 โครงการ กิจกรรมฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบปะรมาณ 2563 ระหว่างวันที่่่ 20 - 22 สิงหาคม 2563 [ 7 ก.ย. 2563 ]121
12 โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่่ 2 [ 28 ส.ค. 2563 ]119
13 โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุตำบลหนองน้ำใส ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]123
14 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]120
15 โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 นายหลอด เกาะกาใต้ [ 11 ส.ค. 2563 ]130
16 โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการตราข้อบัญญัติตำบล พ.ศ. 2563 [ 30 มี.ค. 2563 ]123
17 โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้นำชุมชน ราษฎรภายในตำบลหนองน้ำใส และพนักงานส่วนตำบลฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]124
18 รายงานผลโครงการวันขึ้นปีใหม่ 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซับนกแก้ว [ 27 ธ.ค. 2562 ]121
19 แผนติดตาม [ 9 พ.ย. 2561 ]135