องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีหลัง) [ 5 เม.ย. 2564 ]75
2 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบการเมินครั้งที่่ 2 (ครึ่งปีหลัง) [ 5 เม.ย. 2564 ]79
3 ประกาศ มาตรการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจและมาตรการดำเนินทางวินัยของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง [ 5 ม.ค. 2564 ]77
4 ประกาศ หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส [ 5 ต.ค. 2563 ]81