องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคณธรรมและความโปร่งในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 เม.ย. 2565 ]32
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ 2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]27
3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 2 เม.ย. 2564 ]28
4 ประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 6 ต.ค. 2563 ]5