องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
หนังสือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชุมสภาตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 4/ 2565 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2565 [ 4 ต.ค. 2565 ]17
2 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยวิสามัญ สมัยที่่ 3 / 2565 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2565 [ 13 ก.ย. 2565 ]19
3 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 3/ 2565 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2565 [ 22 ก.ค. 2565 ]18
4 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญสมัยที่่ 2/ 2565 ครั้งที่่ 1 ประจำปี 2565 [ 23 พ.ค. 2565 ]19
5 เรียน ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]130
6 เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 [ 18 ส.ค. 2563 ]129
7 หนังสือ เรียนนายอำเภอวัฒนานคร เรื่อง ขอเปิดสมัยประชุมสมัยวิสามัญสมัยที่่่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 [ 11 ส.ค. 2563 ]138
8 เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]134
9 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 3 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 [ 4 ส.ค. 2563 ]135
10 เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง ขอเชิญประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 [ 1 พ.ค. 2563 ]144
11 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 2 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 [ 30 เม.ย. 2563 ]132
12 เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]132
13 เรียน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]138
14 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่่ 1 ครั้งที่่่ 1 ประจำปี 2563 [ 5 ก.พ. 2563 ]129