องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]33
2 ประกาศ เรื่อง ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ..ศ 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]29
3 หนังสือส่ง นายอำเภอวัฒนานคร เรื่อง ส่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]28
4 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]150
5 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]173
6 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]99
7 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]137
8 ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]159
9 ส่วนที่่ 1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]161
10 ส่วนที่่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]155
11 ส่วนที่่ 3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]154
12 ส่วนที่่ 4 .2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]159
13 ส่วนที่่ 4 .3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการสาธารณสุข [ 19 ต.ค. 2563 ]149
14 ส่วนที่่ 4 .4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 19 ต.ค. 2563 ]157
15 ส่วนที่1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]163
16 ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]164
17 ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]155
18 ส่วนที่ 3 .1 รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]153
19 ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ก พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]148
20 ส่วนที่ 5 ภาคผนวก ข พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]153
 
หน้า 1|2