องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ข้อบัญญัติ เรื่อง การจัดการมูลฝอย พ.ศ. 2565 [ 1 ต.ค. 2564 ]91
2 ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]112
3 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 14 ก.ย. 2564 ]43
4 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2564 [ 28 ม.ค. 2564 ]80
5 ประกาศ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]101
6 ส่วนที่่ 1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]103
7 ส่วนที่่ 2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]94
8 ส่วนที่่ 3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]91
9 ส่วนที่่ 4 .2 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 19 ต.ค. 2563 ]96
10 ส่วนที่่ 4 .3 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนการสาธารณสุข [ 19 ต.ค. 2563 ]91
11 ส่วนที่่ 4 .4 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน [ 19 ต.ค. 2563 ]99
12 ส่วนที่1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]99
13 ส่วนที่ 2 ข้อบัญญัติ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]98
14 ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]95
15 ส่วนที่ 3 .1 รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]91
16 ส่วนที่ 4 ภาคผนวก ก พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]90
17 ส่วนที่ 5 ภาคผนวก ข พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]90
18 ส่วนที่ 6 ภาคผนวก จ. พ.ศ. 2563 [ 21 ต.ค. 2562 ]90
19 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 [ 6 พ.ย. 2561 ]92
20 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2561 ส่วนที่2 [ 6 พ.ย. 2561 ]94
 
หน้า 1|2