องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565    เอกสารประกอบ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส