องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) (รอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง  ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) (รอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2566    เอกสารประกอบ

ประกาศ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 2) (รอบระยะเวลาตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ต.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส