องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการสอบ (ภาค ก, ข, ค) เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส  เรื่อง ผลคะแนนการสอบ (ภาค ก, ข, ค) เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1) ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง ผลคะแนนการสอบ (ภาค ก, ข, ค) เพื่อคัดเลือกบุคคลทั่วไปบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 1)
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส