องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมภายใน

    รายละเอียดข่าว

รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมภายใน

    เอกสารประกอบ รายงานการติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนการควบคุมภายใน
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส