องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


คำสั่งที่่่ 328 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์ การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการ ประจำปีงบประณ 2562

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งที่่่ 328 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์ การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการ ประจำปีงบประณ 2562

    เอกสารประกอบ

คำสั่งที่่่ 328 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประสัมพันธ์ การปรับปรุงกระบวนการทำงานและลดขั้นตอนการทำงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการให้บริการ ประจำปีงบประณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส