องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


คำสั่งเลขที่่่ 331 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการขอรับหนังสือรับรองต่างๆ

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งเลขที่่่ 331 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการขอรับหนังสือรับรองต่างๆ

    เอกสารประกอบ

คำสั่งเลขที่่่ 331 ปี 2561 เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการขอรับหนังสือรับรองต่างๆ
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส