องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน


ประกาศ ประมวลจิรยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ ประมวลจิรยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ 2562

    เอกสารประกอบ

ประกาศ ประมวลจิรยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ธ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส