องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ข้อมูลสถิติการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลสถิติการให้บริการการลงทะเบียนและย่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 เดือน ตุลาคม 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564

    เอกสารประกอบ ข้อมูลสถิติการให้บริการการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส