องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต


การประกาศเจตจำนงสุจริตในการทำงาน

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส แจ้งหนังสือประชาสัมพันธ์ประกาศ เจตจำนงสุจริตในการทำงานให้ กำนันตำบลหนองน้ำใส และ ผู้ใหญ่บ้านทราบ     เอกสารประกอบ การประกาศเจตจำนงสุจริตในการทำงาน
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส