องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน


ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..ศ 2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่่ 2 ประกาศ ณ วันที่่่่ 14 สิงหาคม 2562

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่่ 2 ประกาศ ณ วันที่่่ 14 สิงหาคม 2562

    เอกสารประกอบ

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ..ศ 2561-2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่่ 2 ประกาศ ณ วันที่่่่ 14 สิงหาคม 2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 ส.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส