องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
แผนป้องกันปราบรามการทุจริต


รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริาหารส่วนตำบลหนองน้ำใส รอบ 6 เดือน

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส รอบ 6 เดือน (เดือน ตุลาคม 2563 - เมษายน 2564)

    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564 ของ องค์การบริาหารส่วนตำบลหนองน้ำใส รอบ 6 เดือน
 
    วันที่ลงข่าว
: 12 พ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส