องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


รายงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ห้วง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลการดำเนินการ ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ห้วง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563

    เอกสารประกอบ

รายงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ห้วง 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 19 ต.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส