องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
การบริหารงานบุคคล


ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีหลัง)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การรบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส เรื่อง ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีหลัง) ประกาศ ณ วันที่่ 1 เมษายน 2564    เอกสารประกอบ

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครึ่งปีหลัง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 เม.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส