องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี


คำสั่งที่ 143 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลหนองน้ำใส

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งที่ 143 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลหนองน้ำใส

    เอกสารประกอบ

คำสั่งที่ 143 ลว 29 มิถุนายน 2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริการส่วนตำบลหนองน้ำใส
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 มิ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส