องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว: www.nong-namsai.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


ส่งหนังสือ นายอำเภอวัฒนานคร รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
ประจำปีงบประมาณ 2563

    เอกสารประกอบ ส่งหนังสือ นายอำเภอวัฒนานคร รายงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในฯ ประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.หนองน้ำใส